ONZE MISSIE

Hulp voor de minstdraagkrachtigen en kwetsbaren in de samenleving

Minstens éénderde tot de helft van alle ziekten in Nederland komt direct of indirect voort uit een ongezonde leefstijl en milieuververvuiling. Wereldwijd overlijden jaarlijks 34 miljoen (!) mensen aan de gevolgen van een ongezonde leefstijl, waaronder verkeerde voeding. Ook in ons land worden vele duizenden mensen onnodig ziek en overlijden voortijdig. Velen zijn thuis en/of op het werk allesbehalve fit en vitaal.

De klappen vallen zoals gewoonlijk het hardst in de hoek van minst draagkrachtigen. Dat moet en kán anders.

Stichting Gratis Gezond helpt mensen met zeer lage netto besteedbare inkomens met ‘gezond zijn en gezond blijven’. Artsen beamen dat – vooral nu in coronatijd – een gezonde leefstijl van levensbelang is.

We zijn er persoonlijk (één op één) voor mensen die professionele leefstijlcoaching niet kunnen betalen en voor mensen die geen toegang hebben tot bestaande leefstijlinterventies omdat daar restricties op rusten. Onderzoek toont aan dat bestaande interventies te algemeen zijn voor de doelgroep van de stichting.

Stoppen met roken is een speerpunt binnen de leefstijlinterventies van de stichting. Dit onderdeel wordt vergoed vanuit de basiszorg. 

Daarnaast verzorgen we laagdrempelige, praktijkgerichte online cursussen voor een gezondere leefstijl voor mensen met een kleine portemonnee.

Stichting Gratis Gezond is in 2017 opgericht door een groep samenwerkende leefstijlcoaches die een deel van hun tijd en energie willen inzetten voor mensen die professionele leefstijlcoaching nodig hebben, maar geen goede coach kunnen vinden of  betalen.

Professionele leefstijlbegeleiding, laagdrempelig en professioneel, is sinds 2019 op doktersrecept verkrijgbaar voor mensen met (zeer) fors overgewicht en medische indicaties. De gecombineerde leefstijl interventie (GLI) voorziet hiermee voor een deel van een nood. Er is echter een groep mensen die buiten de boot valt omdat zij niet voldoen aan de voorwaarden voor toelating. Stichting Gratis Gezond wil vooral preventief werken – dus zeer fors overgewicht en medische indicaties voorkomen – en zoekt samen met betrokkenen naar haalbare oplossingen. Ook bemiddelt zij bij de inzet van beschikbare leefstijlcoaches, rekening houdend met de draagkracht en sociale steun van betrokkenen.

Uw steun

Uw steun is onmisbaar. Onze coaches, vrijwilligers, coördinatoren en bestuursleden die zich inzetten voor onze stichting kunnen alleen aan de slag dankzij donaties van particulieren, bedrijven en instellingen. Wilt u ook een gezond verschil maken in de samenleving?

Klik dan hier om te doneren. Iedere euro telt en komt rechtstreeks ten goede aan de mensen voor wie de stichting is bedoeld: mensen in Nederland die net op of onder het netto bestaansminimum leven en die zonder onze hulp buiten de boot vallen als het gaat om professionele leefstijlbegeleiding.

Stichting Gratis Gezond heeft de ANBI status. Uw bijdragen zijn fiscaal aftrekbaar.

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van het werk van onze stichting en  tips ontvangen wat u zelf kunt doen om verschil te maken in uw eigen omgeving? Abonneer u op onze nieuwsbrief. We streven naar een maandelijkse uitgave.