Privacy verklaring

  • De persoonsgegevens die u verstuurt zullen nooit voor andere doeleinden gebruikt worden dan voor het doel waarvoor u ze verzendt.
  • Als u het contactformulier verzendt geeft u ons toestemming om uw gegevens te gebruiken om contact met u op te nemen, per e-mail of telefonisch.
  • Wanneer u nu of in de toekomst gebruik maakt van onze producten/diensten hebben uw gegevens een noodzakelijke grondslag die wordt gedefinieerd in een duidelijk overeenkomst
  • Uw naam, e-mailadres en telefoonnummer zullen worden vastgelegd en maximaal 2 jaar worden bewaard na het laatste contact.
  • U hebt altijd recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Mocht u zich na verwijdering opnieuw willen aanmelden dan moet u opnieuw toestemming geven voor gebruik van uw persoonsgegevens.
  • U heeft het recht om uw eigen persoonsgegevens op te vragen in een toegankelijke format en over te dragen aan andere organisaties.
  • U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de manier waarop ons bedrijf met uw persoonsgegevens omgaat.
  • Als u geen informatie meer van ons wenst te ontvangen dan kunt u dat kenbaar maken door een mail te sturen naar info@stichtinggratisgezond.nl